شماره های تماس
گالری تصاویر بازرگانی پاکسیما

گالری تصاویر محصولات بازرگانی پاکسیما

دفتر نمایندگی
شماره های تماس
  • ۲۲۹۲۳۷۰۱-۲ ۰۲۱

شماره های همراه
  • ۰۹۳۵۸۱۹۶۹۶۹ ۰۰۹۸


ایمیل ها

وب سایت ها

دفتر مرکزی
تهران،