پترو صنعت ثابت

پترو صنعت ثابت

پترو صنعت ثابت تهیه و تولید کننده اتصالات فولادی سراه جوشی تبدیل قیفی مرکز و غیر مرکز لترال فولادی اسپیلتی فولادی زانوی فولادی تولید سراهی فولادی لترال فولادی اسپیلتی فولادی تبدیل قیفی مرکز و غیر مرکز از6 اینچ تا 60 اینچ